Menu

2307 – 一律 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》字的笔顺动画演示

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《律》字的笔顺动画演示

《律》的笔顺动画写字动画演示

《律》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《律》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 凡非法所得,要一律罚没!
 • Phồn – 凡非法所得,要一律罰沒!
 • Pinyin – Fán fēifǎ suǒdé, yào yīlǜ fámò!
 • Bồi – Phán phây phá sủa tứa, dao u luy phá mua!
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả lợi ích bất hợp pháp sẽ bị tịch thu!
 • Dịch tiếng Anh – Any illegal profits shall be confiscated

Ví dụ 2:

 • Giản – 车票一律是1元
 • Phồn – 車票一律是1元
 • Pinyin – Chēpiào yīlǜ shì 1 yuán
 • Bồi – Chưa peo y luy sư y doán
 • Dịch tiếng Việt – Vé luôn là 1 nhân dân tệ
 • Dịch tiếng Anh – All the fares are one yuan each.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

41  +    =  42