Menu

2309 – 一致 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《一》字的笔顺动画演示

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《致》字的笔顺动画演示

《致》的笔顺动画写字动画演示

《致》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《致》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 经一致同意
 • Phồn – 經一致同意
 • Pinyin – Jīng yīzhì tóngyì
 • Bồi – Chinh y chư thúng y
 • Dịch tiếng Việt – Bằng sự đồng thuận
 • Dịch tiếng Anh – mutual consent

Ví dụ 2:

 • Giản – 与某人一致
 • Phồn – 與某人一致
 • Pinyin – yǔ mǒurén yízhì
 • Bồi – Dúy mẩu rấn ý chư
 • Dịch tiếng Việt – Đồng ý với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be at one (with somebody)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  38  =  47