Menu

2310 – 疑问 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《疑》字的笔顺动画演示

《疑》的笔顺动画写字动画演示

《疑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《疑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《问》字的笔顺动画演示

《问》的笔顺动画写字动画演示

《问》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 毫无疑问地
 • Phồn – 毫無疑問地
 • Pinyin – Háo wú yíwèn de
 • Bồi – Hoa ú y uân tơ
 • Dịch tiếng Việt – Không còn nghi ngờ gì nữa
 • Dịch tiếng Anh – beyond doubt

Ví dụ 2:

 • Giản – 毫无疑问,我会去的
 • Phồn – 毫無疑問,我會去的
 • Pinyin – Háo wú yíwèn, wǒ huì qù de
 • Bồi – Hao ú y uân, ủa huây chuy tơ
 • Dịch tiếng Việt – Chắc chắn tôi sẽ đi
 • Dịch tiếng Anh – Sure enough, I’ll be there.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  46  =  52