Menu

2320 – 意义 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《意》字的笔顺动画演示

《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《义》字的笔顺动画演示

《义》的笔顺动画写字动画演示

《义》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《义》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 那毫无意义!
 • Phồn – 那毫無意義!
 • Pinyin – Nà háo wú yìyì!
 • Bồi – Na hao ú y y!
 • Dịch tiếng Việt – Điều đó vô nghĩa!
 • Dịch tiếng Anh – That’s nonsense!

Ví dụ 2:

 • Giản – 在某种意义上
 • Phồn – 在某種意義上
 • Pinyin – Zài mǒu zhǒng yìyì shàng
 • Bồi – Chai mấu chủng y y sang
 • Dịch tiếng Việt – Trong một ý nghĩa
 • Dịch tiếng Anh – in a manner of speaking


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

52  +    =  59