Menu

2323 – 因素 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《因》字的笔顺动画演示

《因》的笔顺动画写字动画演示

《因》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《因》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《素》字的笔顺动画演示

《素》的笔顺动画写字动画演示

《素》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《素》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 天气是不确定因素
 • Phồn – 天氣是不確定因素
 • Pinyin – Tiānqì shì bù quèdìng yīnsù
 • Bồi – then chi sư bú chuê tinh in su
 • Dịch tiếng Việt – Thời tiết là một nhân tố không chắc chắn.
 • Dịch tiếng Anh – The weather was a wild card.

Ví dụ 2:

 • Giản – 无聊这个因素很重要
 • Phồn – 無聊這個因素很重要
 • Pinyin – Wúliáo zhège yīnsù hěn zhòngyào
 • Bồi – ú léo chưa cưa in su hẩn chung dao
 • Dịch tiếng Việt – Yếu tố nhàm chán này rất quan trọng.
 • Dịch tiếng Anh – The boredom factor is important.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

1  +  2  =