Menu

2326 – 英俊 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《英》字的笔顺动画演示

《英》的笔顺动画写字动画演示

《英》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《英》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《俊》字的笔顺动画演示

《俊》的笔顺动画写字动画演示

《俊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《俊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他英俊十足
 • Phồn – 他英俊十足
 • Pinyin – Tā yīngjùn shízú
 • Bồi – Tha dinh chuân sư chú
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đẹp trai
 • Dịch tiếng Anh – He was dashingly handsome.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她说我也是个英俊的家伙
 • Phồn – 她說我也是個英俊的傢伙
 • Pinyin – Tā shuō wǒ yěshì gè yīngjùn de jiāhuo
 • Bồi – Tha sua úa dể sư cưa dinh chuân tơ cha hua
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy nói tôi cũng là một anh chàng đẹp trai
 • Dịch tiếng Anh – She said I was a handsome devil,too.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

1  +  5  =