Menu

2328 – 营养 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《营》字的笔顺动画演示

《营》的笔顺动画写字动画演示

《营》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《营》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《养》字的笔顺动画演示

《养》的笔顺动画写字动画演示

《养》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《养》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 营养滋补药
 • Phồn – 營養滋補藥
 • Pinyin – Yíngyǎng zībǔ yào
 • Bồi – Dính dảng chư pủ dao
 • Dịch tiếng Việt – Thuốc bổ dinh dưỡng
 • Dịch tiếng Anh – nutrient drug.

Ví dụ 2:

 • Giản – 土壤营养钵
 • Phồn – 土壤營養缽
 • Pinyin – Tǔrǎng yíngyǎng bō
 • Bồi – Thú rảng dính dảng pua
 • Dịch tiếng Việt – Bát dinh dưỡng đất
 • Dịch tiếng Anh – soil block.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  76  =  80