Menu

2331 – 影子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《影》字的笔顺动画演示

《影》的笔顺动画写字动画演示

《影》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《影》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在某物的影子下
 • Phồn – 在某物的影子下
 • Pinyin – Zài mǒu wù de yǐngzi xià
 • Bồi – Chai mẩu u tơ dỉnh chư xa
 • Dịch tiếng Việt – Trong bóng tối của một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – in the shadow of something

Ví dụ 2:

 • Giản – 身正不怕影子斜
 • Phồn – 身正不怕影子斜
 • Pinyin – Shēn zhèng bùpà yǐngzi xié
 • Bồi – Sân châng pu pa dỉnh chư xía
 • Dịch tiếng Việt – Cơ thể không sợ bóng tối
 • Dịch tiếng Anh – A straight foot is not afraid of a crooked shoe.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

23  +    =  31