Menu

2334 – 硬 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《硬》字的笔顺动画演示

《硬》的笔顺动画写字动画演示

《硬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《硬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 硬/ 软毒品
 • Phồn – 硬/ 軟毒品
 • Pinyin – Yìng/ ruǎn dúpǐn
 • Bồi – Dinh/ roản tú pỉn
 • Dịch tiếng Việt – Thuốc cứng / mềm
 • Dịch tiếng Anh – hard/ soft drugs

Ví dụ 2:

 • Giản – 心肠软/ 硬
 • Phồn – 心腸軟/ 硬
 • Pinyin – Xīncháng ruǎn/ yìng
 • Bồi – Xin cháng roản/ dinh
 • Dịch tiếng Việt – Mềm lòng
 • Dịch tiếng Anh – to have a soft/ hard heart


Các chữ Hán đồng âm

 • 媵: maid escorting bride to new home; concubine;
 • 応: Japanese variant of 應|应;
 • 映: to reflect (light); to shine; to project (an image onto a screen etc);
 • 賏: pearls or shells strung together;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  29  =  34