Menu

2335 – 硬件 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《硬》字的笔顺动画演示

《硬》的笔顺动画写字动画演示

《硬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《硬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《件》字的笔顺动画演示

《件》的笔顺动画写字动画演示

《件》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《件》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他已经为硬件设备找好了驱动程序。
 • Phồn – 他已經為硬件設備找好了驅動程序。
 • Pinyin – Tā yǐjīng wèi yìngjiànshèbèi zhǎo hǎo le qūdòngchéngxù.
 • Bồi – Tha ỷ chinh uây chinh chiên sưa pây sáo hảo lơ chuy tung chấng xuy
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy đã tìm thấy một trình điều khiển cho thiết bị phần cứng.
 • Dịch tiếng Anh – He already located the driver for the hardware device.

Ví dụ 2:

 • Giản – 硬件译码器
 • Phồn – 硬件譯碼器
 • Pinyin – yìngjiàn yìmăqì
 • Bồi – Dinh chiên y mả chi
 • Dịch tiếng Việt – Bộ giải mã phần cứng
 • Dịch tiếng Anh – hardware decoder


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

44  +    =  51