Menu

2336 – 拥抱 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《拥》字的笔顺动画演示

《拥》的笔顺动画写字动画演示

《拥》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《拥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《抱》字的笔顺动画演示

《抱》的笔顺动画写字动画演示

《抱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《抱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不可能拥抱我的母亲。
 • Phồn – 我不可能擁抱我的母親。
 • Pinyin – Wǒ bùkěnéng yōngbào wǒ de mǔqīn.
 • Bồi – Ủa pu khửa nấng dung pao ủ tơ mủ chin
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể ôm mẹ tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Hugging my mother was out of the question

Ví dụ 2:

 • Giản – 他很瘦,不习惯拥抱和亲吻。
 • Phồn – 他很瘦,不習慣擁抱和親吻。
 • Pinyin – Tā hěn shòu, bù xíguàn yōngbào hé qīnwěn.
 • Bồi – Tha hẩn sâu, pu xs quan dung pao hứa chin uẩn
 • Dịch tiếng Việt -Anh ấy gầy, hông quen ôm và hôn.
 • Dịch tiếng Anh – He was very thin and a stranger to hugs and kisses.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

2  +  6  =