Menu

2339 – 用功 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《用》字的笔顺动画演示

《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《功》字的笔顺动画演示

《功》的笔顺动画写字动画演示

《功》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《功》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她聪明并且用功
 • Phồn – 她聰明並且用功
 • Pinyin – Tā cōngmíng bìngqiě yònggōng
 • Bồi – Tha chung mính pinh chỉa dung cung
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy thông minh và chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – She is clever and diligent.

Ví dụ 2:

 • Giản – 务必要用功
 • Phồn – 務必要用功
 • Pinyin – Wùbì yào yònggōng
 • Bồi – U pi dao dung cung
 • Dịch tiếng Việt – Phải làm việc chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – Do study hard.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  73  =  83