Menu

2342 – 优美 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《优》字的笔顺动画演示

《优》的笔顺动画写字动画演示

《优》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《优》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《美》字的笔顺动画演示

《美》的笔顺动画写字动画演示

《美》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《美》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这首歌很优美
 • Phồn – 這首歌很優美
 • Pinyin – Zhèshǒu gē hěn yōuměi
 • Bồi – Chưa sẩu cưa hẩn dâu mẩy
 • Dịch tiếng Việt – Bài hát này rất hay
 • Dịch tiếng Anh – This is a beautiful song.

Ví dụ 2:

 • Giản – 走风景优美的那条路
 • Phồn – 走風景優美的那條路
 • Pinyin – Zǒu fēngjǐng yōuměi dì nà tiáo lù
 • Bồi – Châu phâng chỉnh dâu mẩy ti na théo lu
 • Dịch tiếng Việt – Đi đường đẹp
 • Dịch tiếng Anh – to take the scenic route


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

77  +    =  83