Menu

2345 – 油炸 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《油》字的笔顺动画演示

《油》的笔顺动画写字动画演示

《油》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《油》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《炸》字的笔顺动画演示

《炸》的笔顺动画写字动画演示

《炸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《炸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 油炸鲮鱼
 • Phồn – 油炸鯪魚
 • Pinyin – Yóu zhá líng yú
 • Bồi – Dâu chá linh dúy
 • Dịch tiếng Việt – Cá trê chiên
 • Dịch tiếng Anh – fried dace

Ví dụ 2:

 • Giản – 油炸食品厨师
 • Phồn – 油炸食品厨师
 • Pinyin – Yóu zhá shípǐn chúshī
 • Bồi – Dâu chá sư pỉn chú sư
 • Dịch tiếng Việt – Đầu bếp chiên
 • Dịch tiếng Anh – fry cook


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  62  =  68