Menu

2346 – 游览 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《游》字的笔顺动画演示

《游》的笔顺动画写字动画演示

《游》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《游》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《览》字的笔顺动画演示

《览》的笔顺动画写字动画演示

《览》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《览》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 游览收费率
 • Phồn – 遊覽收費率
 • Pinyin – Yóulǎn shōufèi lǜ
 • Bồi – Dấu lản sâu phây luy
 • Dịch tiếng Việt – Giá cước tour
 • Dịch tiếng Anh – excursion rates.

Ví dụ 2:

 • Giản – 游览优待票
 • Phồn – 遊覽優待票
 • Pinyin – Yóulǎn yōudài piào
 • Bồi – Dấu lản dâu tai peo
 • Dịch tiếng Việt – Vé tham quan
 • Dịch tiếng Anh – tourist ticket.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

2  +    =  9