Menu

2354 – 预报 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《预》字的笔顺动画演示

《预》的笔顺动画写字动画演示

《预》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《预》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《报》字的笔顺动画演示

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的预报非常好
 • Phồn – 他的預報非常好
 • Pinyin – Tā de yùbào fēicháng hǎo
 • Bồi – tha tơ duy pao phây cháng hảo
 • Dịch tiếng Việt – Dự báo của anh ấy rất tốt
 • Dịch tiếng Anh – His predictions are good as gold

Ví dụ 2:

 • Giản – 马上就有天气预报
 • Phồn – 馬上就有天氣預報
 • Pinyin – Mǎshàng jiù yǒu tiānqì yùbào
 • Bồi – Mả sang chuy dẩu thiên chi duy pao
 • Dịch tiếng Việt – Dự báo thời tiết ngay
 • Dịch tiếng Anh – the weather forecast will be on in a minute


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

74  +    =  78