Menu

2355 – 预订 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《预》字的笔顺动画演示

《预》的笔顺动画写字动画演示

《预》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《预》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《订》字的笔顺动画演示

《订》的笔顺动画写字动画演示

《订》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《订》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是我预订的
 • Phồn – 這是我預訂的
 • Pinyin – Zhè shì wǒ yùdìng de
 • Bồi – Chưa sư ủa duy tinh tơ
 • Dịch tiếng Việt – Đây là đặt phòng của tôi
 • Dịch tiếng Anh – This is the one I ordered

Ví dụ 2:

 • Giản – 我想预订座位
 • Phồn – 我想預訂座位
 • Pinyin – Wǒ xiǎng yùdìng zuòwèi
 • Bồi – Úa xẻng duy tinh chua uây
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn đặt chỗ
 • Dịch tiếng Anh – I want to book seats in advance


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

57  +    =  65