Menu

2360 – 员工 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《员》字的笔顺动画演示

《员》的笔顺动画写字动画演示

《员》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《员》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《工》字的笔顺动画演示

《工》的笔顺动画写字动画演示

《工》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《工》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他对待员工很傲慢
 • Phồn – 他對待員工很傲慢
 • Pinyin – Tā duìdài yuángōng hěn àomàn
 • Bồi – Tha tuây tai doán cung hẩn ao man
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đối xử với nhân viên một cách ngạo mạn
 • Dịch tiếng Anh – He treated his staff cavalierly

Ví dụ 2:

 • Giản – 公司不能亏待员工
 • Phồn – 公司不能虧待員工
 • Pinyin – Gōngsī bùnéng kuīdài yuángōng
 • Bồi – Cung sư pu nấng khuây tai doán cung
 • Dịch tiếng Việt – Công ty không thể đối xử tệ với nhân viên của mình
 • Dịch tiếng Anh – The company can’t treat its workers badly


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

7  +  1  =