Menu

2364 – 晕 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《晕》字的笔顺动画演示

《晕》的笔顺动画写字动画演示

《晕》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《晕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 使人晕乎乎的…高度
 • Phồn – 使人暈乎乎的…高度
 • Pinyin – Shǐ rén yūn hū hū de…gāodù
 • Bồi – Sử rấn duyn hu hu tơ … cao tu
 • Dịch tiếng Việt – Rực rỡ … chiều cao
 • Dịch tiếng Anh – the dizzy heights of…

Ví dụ 2:

 • Giản – 酒劲儿一上来头可真晕
 • Phồn – 酒勁兒一上來頭可真暈
 • Pinyin – Jiǔ jìn er yī shànglái tóu kě zhēn yūn
 • Bồi – Chiểu chi ơ y sang lái thấu khửa chân duyn
 • Dịch tiếng Việt – Tửu Kình đã thực sự choáng váng khi anh ấy xuất hiện
 • Dịch tiếng Anh – One gets dizzy when the wine takes its effect.


Các chữ Hán đồng âm

 • 奫: deep and broad (expanse of water); abyss;
 • 氲: heavy atmosphere;
 • 缊: generative force; orange color;
 • 赟: good appearance;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

10  +    =  19