Menu

2366 – 运输 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《运》字的笔顺动画演示

《运》的笔顺动画写字动画演示

《运》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《运》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《输》字的笔顺动画演示

《输》的笔顺动画写字动画演示

《输》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《输》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 石油运输管道
 • Phồn – 石油運輸管道
 • Pinyin – Shíyóu yùnshū guǎndào
 • Bồi – Sư dấu duyn su quản tao
 • Dịch tiếng Việt – Đường ống vận chuyển dầu
 • Dịch tiếng Anh – oil pipeline

Ví dụ 2:

 • Giản – 这酒不宜长途运输
 • Phồn – 這酒不宜長途運輸
 • Pinyin – Zhè jiǔ bùyí chángtú yùnshū
 • Bồi – Chưa chiểu pu ý cháng thú duyn su
 • Dịch tiếng Việt – Rượu này không thích hợp cho vận chuyển đường dài
 • Dịch tiếng Anh – this wine doesn’t travel well


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

71  +    =  80