Menu

2370 – 在乎 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《在》字的笔顺动画演示

《在》的笔顺动画写字动画演示

《在》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《在》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《乎》字的笔顺动画演示

《乎》的笔顺动画写字动画演示

《乎》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《乎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我已不在乎了
 • Phồn – 我已不在乎了
 • Pinyin – Wǒ yǐ bùzàihūle
 • Bồi – Úa ỷ pu chai hu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không quan tâm nữa
 • Dịch tiếng Anh – I’m past caring

Ví dụ 2:

 • Giản – 我才不在乎呢
 • Phồn – 我才不在乎呢
 • Pinyin – Wǒ cái bùzàihū ne
 • Bồi – Ủa chái pu chai hu nơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không quan tâm
 • Dịch tiếng Anh – I could care less


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

4  +  6  =