Menu

2381 – 展开 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《展》字的笔顺动画演示

《展》的笔顺动画写字动画演示

《展》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《展》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《开》字的笔顺动画演示

《开》的笔顺动画写字动画演示

《开》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《开》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他把折椅展开
 • Phồn – 他把摺椅展開
 • Pinyin – Tā bǎ zhé yǐ zhǎnkāi
 • Bồi – Tha pả chứa ý chản khai
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy mở chiếc ghế xếp
 • Dịch tiếng Anh – He unfolded the chair.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她慢慢地展开了地图
 • Phồn – 她慢慢地展開了地圖
 • Pinyin – Tā màn man de zhǎnkāile dìtú
 • Bồi – Tha man man tơ chản khai lơ ti thú
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy từ từ mở bản đồ
 • Dịch tiếng Anh – She slowly unfolded the map


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  7  =  8