Menu

2385 – 掌握 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《掌》字的笔顺动画演示

《掌》的笔顺动画写字动画演示

《掌》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《掌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《握》字的笔顺动画演示

《握》的笔顺动画写字动画演示

《握》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《握》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 掌握主动权
 • Phồn – 掌握主動權
 • Pinyin – Zhǎngwò zhǔdòng quán
 • Bồi – Chảng ua chủ dung choán
 • Dịch tiếng Việt – Chủ động
 • Dịch tiếng Anh – to have the initiative

Ví dụ 2:

 • Giản – 掌握一门新技术
 • Phồn – 掌握一門新技術
 • Pinyin – Zhǎngwò yīmén xīn jìshù
 • Bồi – Chảng ua y mấn xin chi su
 • Dịch tiếng Việt – Nắm vững một công nghệ mới
 • Dịch tiếng Anh – master a new skill


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

3  +  6  =