Menu

2386 – 涨 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《涨》字的笔顺动画演示

《涨》的笔顺动画写字动画演示

《涨》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《涨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他要求涨工资
 • Phồn – 他要求漲工資
 • Pinyin – Tā yāoqiú zhǎng gōngzī
 • Bồi – Tha dao chiếu chảng cung chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đòi tăng lương
 • Dịch tiếng Anh – He asked to raise his salary.

Ví dụ 2:

 • Giản – 物价急剧上涨
 • Phồn – 物價急劇上漲
 • Pinyin – Wùjià jíjù shàngzhǎng
 • Bồi – U cha chí chu sang chảng
 • Dịch tiếng Việt – Giá tăng mạnh
 • Dịch tiếng Anh – Prices rose sharply.


Các chữ Hán đồng âm

 • 仉: mother;
 • 掌: palm of the hand; sole of the foot; paw; horseshoe; to slap; to hold in one’s hand; to wield;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  64  =  74