Menu

2392 – 召开 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《召》字的笔顺动画演示

《召》的笔顺动画写字动画演示

《召》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《召》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《开》字的笔顺动画演示

《开》的笔顺动画写字动画演示

《开》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《开》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 召开一次峰会
 • Phồn – 召開一次峰會
 • Pinyin – Zhàokāi yīcì fēnghuì
 • Bồi – Chao khai y chư phâng huây
 • Dịch tiếng Việt – Tổ chức một hội nghị thượng đỉnh
 • Dịch tiếng Anh – to hold a sumit meeting.

Ví dụ 2:

 • Giản – 会议延期1周召开
 • Phồn – 會議延期1週召開
 • Pinyin – Huìyì yánqí 1 zhōu zhàokāi
 • Bồi – Huây y dán chí y châu chao khai
 • Dịch tiếng Việt – Hội nghị hoãn 1 tuần
 • Dịch tiếng Anh – The meeting was laid over for a week


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  24  =  32