Menu

2394 – 哲学 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《哲》字的笔顺动画演示

《哲》的笔顺动画写字动画演示

《哲》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《哲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《学》字的笔顺动画演示

《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是哲学博士
 • Phồn – 他是哲學博士
 • Pinyin – Tā shì zhéxué bóshì
 • Bồi – Tha sư chưa xuế púa sư
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là một giáo sư triết học
 • Dịch tiếng Anh – He is a Doctor of Philosophy.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他是热中哲学的人
 • Phồn – 他是熱中哲學的人
 • Pinyin – tā shì rèzhōng zhéxué de rén
 • Bồi – Tha sư rưa chung chưa xuế tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Ôngấy  là một người đam mê triết học
 • Dịch tiếng Anh – He is an enthusiast about philosophy


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

65  +    =  75