Menu

2395 – 珍惜 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《珍》字的笔顺动画演示

《珍》的笔顺动画写字动画演示

《珍》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《珍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《惜》字的笔顺动画演示

《惜》的笔顺动画写字动画演示

《惜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《惜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我会很珍惜珍惜你的!
 • Phồn – 我會很珍惜珍惜你的!
 • Pinyin – Wǒ huì hěn zhēnxī zhēnxī nǐ de!
 • Bồi – Ủa huây hẩn chân xi chân xi nỉ tơ!
 • Dịch tiếng Việt – Anh sẽ trân trọng em!
 • Dịch tiếng Anh – I will be very value you!

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们珍惜尸体
 • Phồn – 我們珍惜屍體
 • Pinyin – Wǒmen zhēnxī shītǐ
 • Bồi – Ủa mân chân xi sư thỉ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi trân trọng cơ thể
 • Dịch tiếng Anh – We cherish corpses.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  38  =  44