Menu

2397 – 针对 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《针》字的笔顺动画演示

《针》的笔顺动画写字动画演示

《针》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《针》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《对》字的笔顺动画演示

《对》的笔顺动画写字动画演示

《对》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《对》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不针对个人!
 • Phồn – 不針對個人!
 • Pinyin – Bù zhēnduì gèrén!
 • Bồi – Pu chân tuây cưa rấn!
 • Dịch tiếng Việt – Không dành cho cá nhân!
 • Dịch tiếng Anh – nothing personal!

Ví dụ 2:

 • Giản – 问题是直接针对我的
 • Phồn – 問題是直接針對我的
 • Pinyin – Wèntí shì zhíjiē zhēnduì wǒ de
 • Bồi – Uân thí sư chứ chia chân tuây ủa tơ
 • Dịch tiếng Việt – Câu hỏi hướng vào tôi
 • Dịch tiếng Anh – the question was directed at me


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

55  +    =  65