Menu

2399 – 振动 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《振》字的笔顺动画演示

《振》的笔顺动画写字动画演示

《振》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《振》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《动》字的笔顺动画演示

《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这些振动是等时的
 • Phồn – 這些振動是等時的
 • Pinyin – Zhèxiē zhèndòng shì děng shí de
 • Bồi – Chưa xia chân tung sư tẩng sứ tơ
 • Dịch tiếng Việt – Những rung động này là đẳng thời
 • Dịch tiếng Anh – The oscillations were isochronal

Ví dụ 2:

 • Giản – 振动振动的行为
 • Phồn – 振動振動的行為
 • Pinyin – Zhèndòng zhèndòng de xíngwéi
 • Bồi – Chân tung chân tung tơ xinh uấy
 • Dịch tiếng Việt – Hành vi rung động
 • Dịch tiếng Anh – The act of vibrating


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  19  =  21