Menu

2433 – 种类 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《种》字的笔顺动画演示

《种》的笔顺动画写字动画演示

《种》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《种》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《类》字的笔顺动画演示

《类》的笔顺动画写字动画演示

《类》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《类》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 而在于种类
 • Phồn – 而在於種類
 • Pinyin – Ér zàiyú zhǒnglèi
 • Bồi – Ứa chai dúy chủng lây
 • Dịch tiếng Việt – Nhưng các loại
 • Dịch tiếng Anh – it’s a difference in kind.

Ví dụ 2:

 • Giản – 有哪些种类的车?
 • Phồn – 有哪些種類的車?
 • Pinyin – Yǒu nǎxiē zhǒnglèi de chē?
 • Bồi – Dấu nả xia chủng lây tơ chưa?
 • Dịch tiếng Việt – Có những loại xe nào?
 • Dịch tiếng Anh – What models do you have?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  6  =  13