Menu

2434 – 重大 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《重》字的笔顺动画演示

《重》的笔顺动画写字动画演示

《重》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《重》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《大》字的笔顺动画演示

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 此事关系重大
 • Phồn – 此事關係重大
 • Pinyin – Cǐ shì guānxì zhòngdà
 • Bồi – Chử sư quan xi chung ta
 • Dịch tiếng Việt – Vấn đề quan trọng
 • Dịch tiếng Anh – This matter is of grave importance.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这是一个重大缺陷
 • Phồn – 這是一個重大缺陷
 • Pinyin – Zhè shì yīgè zhòngdà quēxiàn
 • Bồi – Chưa sư y cưa chung ta chuê xiên
 • Dịch tiếng Việt – Đây là một lỗ hổng lớn
 • Dịch tiếng Anh – This is a major flaw.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

9  +  1  =