Menu

2438 – 竹子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《竹》字的笔顺动画演示

《竹》的笔顺动画写字动画演示

《竹》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《竹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 竹子是中空的
 • Phồn – 竹子是中空的
 • Pinyin – Zhúzi shì zhōngkōng de
 • Bồi – Chú chư sư chung khung tơ
 • Dịch tiếng Việt -Tre rỗng bên trong.
 • Dịch tiếng Anh – Bamboo is hollow inside.

Ví dụ 2:

 • Giản – 竹子弯而不断
 • Phồn – 竹子彎而不斷
 • Pinyin – Zhúzi wān ér bùduàn
 • Bồi – Chú chư oan ứa pu toan
 • Dịch tiếng Việt – Tre uốn cong nhưng không bao giờ gãy.
 • Dịch tiếng Anh – Bamboo bends but never breaks.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

2  +  3  =