Menu

2452 – 抓 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《抓》字的笔顺动画演示

《抓》的笔顺动画写字动画演示

《抓》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《抓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他抓不住我
 • Phồn – 他抓不住我
 • Pinyin – Tā zhuā bù zhù wǒ
 • Bồi – Tha choa pu chu ủa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không thể bắt tôi
 • Dịch tiếng Anh – He didn’t catch hold of me.

Ví dụ 2:

 • Giản – 不要抓你的伤疤
 • Phồn – 不要抓你的傷疤
 • Pinyin – Bùyào zhuā nǐ de shāngbā
 • Bồi – Pu dao choa nỉ tơ sang pa
 • Dịch tiếng Việt – Đừng gãi vết sẹo của bạn
 • Dịch tiếng Anh – Don’t pick at your spots.


Các chữ Hán đồng âm

 • 挝: beat;
 • 髽: dress the hair;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  76  =  77