Menu

2454 – 专家 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《专》字的笔顺动画演示

《专》的笔顺动画写字动画演示

《专》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《专》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《家》字的笔顺动画演示

《家》的笔顺动画写字动画演示

《家》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《家》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们需要专家的帮助
 • Phồn – 我們需要專家的幫助
 • Pinyin – Wǒmen xūyào zhuānjiā de bāngzhù
 • Bồi – Ủa mân xuy dao choan cha tơ pang chu
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi cần sự giúp đỡ của chuyên gia
 • Dịch tiếng Anh – We need the help of an expert.

Ví dụ 2:

 • Giản – 人们以为他是个专家
 • Phồn – 人們以為他是個專家
 • Pinyin – Rénmen yǐwéi tā shìgè zhuānjiā
 • Bồi – Rấn mân ỷ uấy ta sư cưa choan cha
 • Dịch tiếng Việt – Mọi người nghĩ anh ấy là một chuyên gia
 • Dịch tiếng Anh – he’s supposed to be an expert


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  86  =  91