Menu

2455 – 专心 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《专》字的笔顺动画演示

《专》的笔顺动画写字动画演示

《专》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《专》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《心》字的笔顺动画演示

《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他专心地听着
 • Phồn – 他專心地聽著
 • Pinyin – Tā zhuānxīn dì tīngzhe
 • Bồi – Tha choan xin ti thinh chơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chăm chú lắng nghe
 • Dịch tiếng Anh – He listened attentively.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他专心做着家庭作业
 • Phồn – 他專心做著家庭作業
 • Pinyin – Tā zhuānxīn zuòzhe jiātíng zuòyè
 • Bồi – Tha choan xin chua chơ cha thính chua dê
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tập trung vào bài tập về nhà
 • Dịch tiếng Anh – He was buried in his homework.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

64  +    =  69