Menu

2456 – 转变 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《转》字的笔顺动画演示

《转》的笔顺动画写字动画演示

《转》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《转》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《变》字的笔顺动画演示

《变》的笔顺动画写字动画演示

《变》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《变》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 树木可以转变为木炭
 • Phồn – 樹木可以轉變為木炭
 • Pinyin – Shùmù kěyǐ zhuǎnbiàn wèi mùtàn
 • Bồi – Su mu khứa ỷ choản oiene uây mu than
 • Dịch tiếng Việt – Cây có thể biến thành than
 • Dịch tiếng Anh – Wood can be changed into charcoal.

Ví dụ 2:

 • Giản – 根本转变态度
 • Phồn – 根本轉變態度
 • Pinyin – Gēnběn zhuǎnbiàn tàidù
 • Bồi – Cân pấn choản piên thai tu
 • Dịch tiếng Việt – Thay đổi hoàn toàn
 • Dịch tiếng Anh – completely change one’s attitude


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

5  +  5  =