Menu

2457 – 转告 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《转》字的笔顺动画演示

《转》的笔顺动画写字动画演示

《转》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《转》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《告》字的笔顺动画演示

《告》的笔顺动画写字动画演示

《告》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《告》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我会转告他的
 • Phồn – 我會轉告他的
 • Pinyin – Wǒ huì zhuǎngào tā de
 • Bồi – Ủa hây choản cao tha tơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ nói với anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – I will let him know.

Ví dụ 2:

 • Giản – 转告你们的厨师
 • Phồn – 轉告你們的廚師
 • Pinyin – Zhuǎngào nǐmen de chúshī
 • Bồi – Choản cao nỉ mân tơ chú sư
 • Dịch tiếng Việt – Nói với đầu bếp của bạn
 • Dịch tiếng Anh – But please remind your chef


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

4  +  5  =