Menu

2458 – 装 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《装》字的笔顺动画演示

《装》的笔顺动画写字动画演示

《装》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《装》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们家里装了空调
 • Phồn – 我們家裡裝了空調
 • Pinyin – Wǒmen jiālǐ zhuāngle kòngtiáo
 • Bồi – Ủa mân cha lỉ choang lơ khung théo
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi có điều hòa không khí ở nhà
 • Dịch tiếng Anh – We’ve had air-conditioning installed.

Ví dụ 2:

 • Giản – 托尼着装非常时尚
 • Phồn – 托尼著裝非常時尚
 • Pinyin – Tuōní zhuózhuāng fēicháng shíshàng
 • Bồi – Thua ni chúa choang phây chang sứ sang
 • Dịch tiếng Việt – Tony rất thời trang
 • Dịch tiếng Anh – Tony is a sharp-suited guy.


Các chữ Hán đồng âm

 • 妆: (of a woman) to adorn oneself; makeup; adornment; trousseau; stage makeup and costume;
 • 庄: farmstead; village; manor; place of business; banker (in a gambling game); grave or solemn; holdings of a landlord (in imperial China);
 • 桩: stump; stake; pile; classifier for items;
 • 荘: Japanese variant of 莊|庄;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

8  +  2  =