Menu

2461 – 撞 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《撞》字的笔顺动画演示

《撞》的笔顺动画写字动画演示

《撞》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《撞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 卡车撞了墙
 • Phồn – 卡車撞了牆
 • Pinyin – Kǎchē zhuàngle qiáng
 • Bồi – Khả chưa choang lơ chéng
 • Dịch tiếng Việt – Xe tải đâm vào tường
 • Dịch tiếng Anh – The truck had hit a wall.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我並不想撞你
 • Phồn – 我並不想撞你
 • Pinyin – Wǒ bìng bùxiǎng zhuàng nǐ
 • Bồi – Ủa pinh xuy pu xẻng choang nỉ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không muốn đánh bạn
 • Dịch tiếng Anh – I don’t want to run against you.


Các chữ Hán đồng âm

 • 壮: robust; big; large; Zhuang ethnic group of Guangxi, the PRC’s second most numerous ethnic group; Zhuang: Bouxcuengh;
 • 壯: strong
 • 状: accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

2  +  1  =