Menu

2462 – 状况– HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《状》字的笔顺动画演示

《状》的笔顺动画写字动画演示

《状》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《状》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《况》字的笔顺动画演示

《况》的笔顺动画写字动画演示

《况》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《况》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的健康状况非常好
 • Phồn – 他的健康狀況非常好
 • Pinyin – Tā de jiànkāng zhuàngkuàng fēicháng hǎo
 • Bồi – Tha tơ chiên khang choang khoang phây cháng hảo
 • Dịch tiếng Việt – Sức khỏe của anh ấy rất tốt
 • Dịch tiếng Anh – His health is in excellent condition.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他健康狀況不佳
 • Phồn – 他健康狀況不佳
 • Pinyin – Tā jiànkāng zhuàngkuàng bù jiā
 • Bồi – Tha chiên khang choang khoang pu cha
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có sức khỏe kém
 • Dịch tiếng Anh – he’s in a bad way


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

42  +    =  47