Menu

2465 – 追求 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《追》字的笔顺动画演示

《追》的笔顺动画写字动画演示

《追》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《追》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《求》字的笔顺动画演示

《求》的笔顺动画写字动画演示

《求》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《求》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他死死追求着她
 • Phồn – 他死死追求著她
 • Pinyin – Tā sǐ sǐ zhuīqiúzhe tā
 • Bồi – Tha sứ sử chuây chiếu chơ tha
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tuyệt vọng theo đuổi cô ấy.
 • Dịch tiếng Anh – He pursued her doggedly.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他一生都在追求公正
 • Phồn – 他一生都在追求公正
 • Pinyin – Tā yīshēng dōu zài zhuīqiú gōngzhèng
 • Bồi – Tha y sâng tâu chai chuây chiếu cung châng
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy theo đuổi công lý trong suốt cuộc đời mình
 • Dịch tiếng Anh – He seeks after equity all life long.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

7  +  3  =