Menu

2468 – 资格 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《资》字的笔顺动画演示

《资》的笔顺动画写字动画演示

《资》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《资》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《格》字的笔顺动画演示

《格》的笔顺动画写字动画演示

《格》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《格》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他成功获得律师资格
 • Phồn – 他成功獲得律師資格
 • Pinyin – Tā chénggōng huòdé lǜshī zīgé
 • Bồi – Tha chấng cung hua tứa kuy sư chư cứa
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy thành công với tư cách là một luật sư
 • Dịch tiếng Anh – He succeeded in qualifying as a lawyer.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她有资格临床
 • Phồn – 她有資格臨床
 • Pinyin – Tā yǒu zīgé línchuáng
 • Bồi – Tha dẩu chư cứa lin choáng
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy có trình độ lâm sàng
 • Dịch tiếng Anh – She is clinically qualified.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

81  +    =  89