Menu

2471 – 资源 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《资》字的笔顺动画演示

《资》的笔顺动画写字动画演示

《资》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《资》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《源》字的笔顺动画演示

《源》的笔顺动画写字动画演示

《源》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《源》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 自然资源贫乏
 • Phồn – 自然資源貧乏
 • Pinyin – Zìrán zīyuán pínfá
 • Bồi – Chư rán chư doán pin phá
 • Dịch tiếng Việt – Tài nguyên thiên nhiên khan hiếm
 • Dịch tiếng Anh – lacking in natural resources

Ví dụ 2:

 • Giản – 这里水资源极度匮缺
 • Phồn – 這里水資源極度匱缺
 • Pinyin – Zhèlǐ shuǐ zīyuán jídù kuìquē
 • Bồi – Chư lí suẩy chư donas chí tu khuây chuê
 • Dịch tiếng Việt – Nước ở đây cực kỳ khan hiếm
 • Dịch tiếng Anh – This area is extremely short of water.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

74  +    =  78