Menu

2475 – 自从 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》字的笔顺动画演示

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《从》字的笔顺动画演示

《从》的笔顺动画写字动画演示

《从》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《从》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 自从第一次看了
 • Phồn – 自從第一次看了
 • Pinyin – Zìcóng dì yī cì kànle
 • Bồi – Chư chúng ti y chư khan lơ
 • Dịch tiếng Việt – Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy
 • Dịch tiếng Anh – Only in my dreams.

Ví dụ 2:

 • Giản – 自从。卡特
 • Phồn – 自從。卡特
 • Pinyin – Zìcóng. Kǎtè
 • Bồi – Chư chúng. Khả thưa
 • Dịch tiếng Việt – Kể từ đó. Carter
 • Dịch tiếng Anh – Ever since, Carter?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  65  =  73