Menu

2477 – 自豪 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》字的笔顺动画演示

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《豪》字的笔顺动画演示

《豪》的笔顺动画写字动画演示

《豪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《豪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我当然自豪
 • Phồn – 我當然自豪
 • Pinyin – Wǒ dāngrán zìháo
 • Bồi – Ủa tang rán chư láo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi chắc chắn tự hào
 • Dịch tiếng Anh – I sure did.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们很自豪
 • Phồn – 我們很自豪
 • Pinyin – Wǒmen hěn zìháo
 • Bồi – Ủa mân hẩn chư háo
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi tự hào
 • Dịch tiếng Anh – We are proud of it.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

1  +    =  9