Menu

2478 – 自觉 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》字的笔顺动画演示

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《觉》字的笔顺动画演示

《觉》的笔顺动画写字动画演示

《觉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《觉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她自觉羞愧
 • Phồn – 她自覺羞愧
 • Pinyin – Tā zìjué xiūkuì
 • Bồi – Tha chư chuế xiêu khuây
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy cảm thấy xấu hổ
 • Dịch tiếng Anh – She felt ashamed of herself

Ví dụ 2:

 • Giản – 他不自觉地笑了
 • Phồn – 他不自覺地笑了
 • Pinyin – Tā bù zìjué de xiàole
 • Bồi – Tha pu chư chuế tơ xeo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh cười vô thức.
 • Dịch tiếng Anh – He gave an involuntary smile.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  32  =  37