Menu

2483 – 总裁 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《总》字的笔顺动画演示

《总》的笔顺动画写字动画演示

《总》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《总》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《裁》字的笔顺动画演示

《裁》的笔顺动画写字动画演示

《裁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《裁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他完全不像总裁
 • Phồn – 他完全不像總裁
 • Pinyin – Tā wánquán bù xiàng zǒngcái
 • Bồi – Tha an choán pu xeng chủng chái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta không giống CEO
 • Dịch tiếng Anh – He’s absolutely nothing like the president.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他是总裁的大红人
 • Phồn – 他是總裁的大紅人
 • Pinyin – Tā shì zǒngcái de dàhóng rén
 • Bồi – Tha sư chủng chái tơ ta hung rấn
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là đại hồng nhân (trợ tá đắc lực) của CEO
 • Dịch tiếng Anh – He is a white-haired boy of the president.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

1  +  5  =