Menu

2490 – 组成 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《组》字的笔顺动画演示

《组》的笔顺动画写字动画演示

《组》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《组》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 云是由水气组成的
 • Phồn – 雲是由水氣組成的
 • Pinyin – Yún shì yóu shuǐ qì zǔchéng de
 • Bồi – Duấn sư dấu suẩy chi chủ chấng tơ
 • Dịch tiếng Việt – Mây được tạo thành từ nước và khí
 • Dịch tiếng Anh – The clouds are made of water.

Ví dụ 2:

 • Giản – 孩子们,请组成一个圈
 • Phồn – 孩子們,請組成一個圈
 • Pinyin – Háizimen, qǐng zǔchéng yīgè quān
 • Bồi – Hái chư mân, chính chủ chấng y cưa choan
 • Dịch tiếng Việt – Các bạn nhỏ, xin vui lòng tạo thành một vòng tròn
 • Dịch tiếng Anh – Form a circle please, children.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  44  =  47