Menu

2496 – 尊敬 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《尊》字的笔顺动画演示

《尊》的笔顺动画写字动画演示

《尊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《尊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《敬》字的笔顺动画演示

《敬》的笔顺动画写字动画演示

《敬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《敬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们尊敬他
 • Phồn – 他們尊敬他
 • Pinyin – Tāmen zūnjìng tā
 • Bồi – Tha mân chuân chinh tha
 • Dịch tiếng Việt – Họ tôn trọng anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – They put him on a pedestal.

Ví dụ 2:

 • Giản – 要人尊敬,必须自重
 • Phồn – 要人尊敬,必須自重
 • Pinyin – Yào rén zūnjìng, bìxū zìzhòng
 • Bồi – Dao rấn chuân chinh, pi xuy chư chung
 • Dịch tiếng Việt – Tôn trọng chính mình, hoặc không ai khác sẽ tôn trọng bạn.
 • Dịch tiếng Anh – Respect yourself, or no one else will respect you.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

7  +  2  =