Menu

2499 – 作为 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《作》字的笔顺动画演示

《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《为》字的笔顺动画演示

《为》的笔顺动画写字动画演示

《为》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《为》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 作为老师,我非常清楚…
 • Phồn – 作為老師,我非常清楚…
 • Pinyin – Zuòwéi lǎoshī, wǒ fēicháng qīngchǔ…
 • Bồi – Chua uấy lảo sư, ủa phây cháng chinh chủy …
 • Dịch tiếng Việt – Là một giáo viên, tôi biết rất rõ …
 • Dịch tiếng Anh – as a teacher, I am very aware that…

Ví dụ 2:

 • Giản – 作为领导他很愚蠢
 • Phồn – 作為領導他很愚蠢
 • Pinyin – Zuòwéi lǐngdǎo tā hěn yúchǔn
 • Bồi -Chua uấy lính tảo tha hấn dúy chuẩn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta là một nhà lãnh đạo ngu ngốc
 • Dịch tiếng Anh – He is dense as lead.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

2  +  3  =